بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات كليه كارمندان دولت پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ 6:32

بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات كليه كارمندان دولت در سامانه www.karmandiran.ir


img607.jpg 1.35 MB
بخشنامه در خصوص سايت www.karmandiran.pdf 1.17 MB

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |