لايحه خدمات رساني به ايثارگران یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ 17:49
نماينده مردم تهران گفت: رئيس جمهوري و رئيس مجمع تشخيص در خصوص تعيين تكليف لايحه خدمات رساني به ايثارگران وعده هايي داده‌اند كه هنوز عملي نشده است.

پرويز سروري در خصوص وضعيت لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اظهار داشت: لايحه خدمات‌رساني به ايثارگران در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتظار تعيين تكليف مسئولان مجمع است.
وي در خصوص تعيين تكليف طرح مكمل لايحه خدمات رساني به ايثارگران نيز بيان داشت: تصويب نهايي اين طرح نيز وابسته به وضعيت لايحه خدمات رساني به ايثارگران است، چون طرح نيز مانند لايحه بار مالي دارد و تا زماني كه وضعيت لايحه مشخص نشده طرح نيز اجرايي نمي‌شود.
سروري با بيان اينكه نمايندگان مجلس عزم جدي براي تصويب و اجرايي شدن طرح خدمات رساني به ايثارگران دارند، گفت: نمايندگان همچنان منتظر پاسخ مجمع هستند و تاكنون جلسات زيادي و اين خصوص در مجلس برگزار شده است.
نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: حتي رئيس مجلس جلساتي را با رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص برگزار كرده‌اند و آنها هم در اين خصوص قول‌هايي داده‌اند اما هنوز عملي نشده است.

منبع :فارس

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |