نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - پنج‌شنبه - در ادامه بررسي بندهاي مراعا مانده لايحه بودجه سال 1390، سازمان تامين اجتماعي را موظف كردند كه به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخته كرده و به سن شصت‌سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيدند و يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي قانون تامين اجتماعي در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شدند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايند.
بر اين اساس افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
بر اساس مصوبه مجلس، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه بايد به تصويب هيات وزيران برسد
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |