مرخصي جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ 9:18

مرخصي

جانبازان
استحقاقي
استعلاجي
بدون حقوق


جانبازان:
مصوبه هيئت وزيران در خصوص ميزان كسر كار موظف جانبازان:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/84 بنا به پيشنهاد شماره 67-28/820/400 مورخ 28/4/84 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد موارد 9و11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي - مصوب 1374 جدول ذيل را به تصويب رساند: 

 

 جانبازان محترم در صورت نياز به استفاده از تسهيلات فوق درخواست كتبي خود را (در 3 نسخه)  به انضمام تأييديه مسئول محترم واحد مربوطه كه در آن ساعات استفاده از كسر كار مجاز به صورت دقيق (اول وقت و يا آخر وقت) مشخص شده باشد به امور اداري ارسال نمايند تا شيفت مربوط براي افراد مذكور تعريف شود تا از كسر كار پايان ماه جلوگيري شود.

استحقاقي:
به ازاء هر 8 ساعت مرخصي ساعتي يك روز مرخصي روزانه كسر مي شود.
مرخصي هاي ساعتي بيش از 4 ساعت در روز به عنوان مرخصي روزانه  تلقي خواهد شد.
مرخصي كمتر از يكروز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده از دوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد.(ميزان مجاز استفاده هر فرد در هر ماه از مرخصي ساعتي، حداكثر 8 ساعت بوده و استفاده بيش از آن مجاز نمي باشد)

استعلاجي:
هر گاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد .
( در موارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بيشتر ، در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.)

تذكر: بر اساس نامه شماره 525684/ج/ن مورخ 21/12/1387 از اداره كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، استفاده از مرخصي استعلاجي براي انجام جراحي هاي زيبايي مورد قبول بيمه نمي باشد و بابت آن حقوقي پرداخت نمي شود و در چنين مواردي مستخدم بايد از مرخصي استحقاقي خود استقاده بنمايد.

مرخصي زايمان در بخش هاي دولتي و غير دولتي 6 ماه مي باشد.
مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا 24 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي(بدون كسر از مرخصي استحقاقي)استفاده كنند.
امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شير دهي بايد تأمين شود.
بانواني كه در دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از 6 ماه مرخصي استعلاجي برخوردار خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي آنان از مرخصي زايمان كسر نخواهد شد.

مرخصي بدون حقوق:
مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمايشي و فقط در موارد ذيل ممكن خواهد بود:
1- مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود.
2- مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارائه نمايد.
3- مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.
4- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب العلاج تشخيص داده نشود.
5- روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزو مرخصي محسوب مي شود.

غيبت:
عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از 3 روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه در ذيل آمده باشد موجه شناخته مي شود:
1-
بيماري او
2- صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان او وارد آمده باشد.
3- بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و فرزندان
4- فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم.
5- دارا شدن فرزند
6- ازدواج او و فرزندانش
7- احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات ( تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به عهده رئيس اداره است.
در صورت تأييد صحت ادعا ، غيبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصي استحقاقي و يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادر خواهد شد.

بخشنامه مورخ 30/5/78 (اعطاي مرخصي به اقليت هاي مذهبي در اعياد ديني آنان)
مقتضي است كليه وزارتخانه ها و سازمان ها در خصوص اعطاي مرخصي استحقاقي به كاركنان اقليتهاي ديني در ايام اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه همكاري لازم را مبذول دارند.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |