تصویب‌نامه در خصوص جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات...

تاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | 6:44 | نویسنده : اردستانی |

شماره۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ                     مورخ                ۲۱/۷/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 | 4:43 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : سه شنبه شانزدهم مهر 1392 | 15:0 | نویسنده : اردستانی |

شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳ه    مورخ ۶/۵/۹۲

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲  معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد 1392 | 14:49 | نویسنده : اردستانی |

 بخشنامه شماره ۵۶۶۱۶ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

بخشنامه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي

در اجراي بند (ي) ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات كشوري واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي اجرايي در مراكز استان ها (به استثناء استانداري ها) حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند، لذا استفاده از عنوان سازمان براي واحدهاي مستقر در استان ها مجاز نيست و چنانچه در عناوين واحدهاي سازماني از عنوان سازمان استفاده شده است، ضروري است متناسب با سطح مديريت مصوب نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند.

لطف الله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهورتاريخ : چهارشنبه دوم مرداد 1392 | 15:50 | نویسنده : اردستانی |

پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های مستمر به کلیه دستگاه های اجراییادامه مطلب
تاريخ : شنبه پانزدهم تیر 1392 | 18:16 | نویسنده : اردستانی |
تصويبنامه شماره 6327/92/206مورخ 05/04/1392 شوراي عالي اداري در رابطه با لايحه اساسنامه سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي (ساتبا) براي ديدن تصوير تصويبنامه اينجا را كليك نماييد

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 | 10:46 | نویسنده : اردستانی |
بخشنامه شماره 6236/92/200 مورخ 04/04/1392 در رابطه با انتقال كاركنان دولت از كلانشهرها به ساير مناطق و استانها براي ديدن تصوير بخشنامه اينجا را كليك نماييد

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 | 10:46 | نویسنده : اردستانی |
تصويبنامه شماره 6329/92/206مورخ 05/04/1392 شوراي عالي اداري در رابطه با شرح وظايف سازمان اموال دولتي

براي ديدن تصوير تصويبنامه اينجا را كليك نماييدتاريخ : چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 | 10:45 | نویسنده : اردستانی |
تصويبنامه شماره 6330/92/206مورخ 05/04/1392 شوراي عالي اداري در رابطه با نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد
براي ديدن تصوير تصويبنامه اينجا
را كليك نماييد.

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 | 10:44 | نویسنده : اردستانی |
قانون تفسیر جزء(1) بند(ب) تبصره(2) ماده(76) قانون تامین اجتماعی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تفسیر جزء(1) بند(ب) تبصره(2) ماده(76) قانون تامین اجتماعی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس موضوع استفساریه، افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند» در جزء(1) بند(ب) اصلاحیه تبصره(2) ماده(76) قانون تامین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی باید حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه داشته باشند و توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

جزء(1) بند(ب) اصلاحیه تبصره(2) ماده(76) قانون تامین اجتماعی

ب - حمایتها 1 - افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌ زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 | 8:20 | نویسنده : اردستانی |
بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 08/02/1392 در رابطه با نحوه اجراي مصوبه مهر آفرين + مصوبه مهرآفرين با اعمال تمامي اصلاحات
براي دريافت بخشنامه اينجا را كليك نماييد
براي دريافت مصوبه مهرآفرين با اعمال اصلاحات
اينجا را كليك نماييد


تاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 | 17:52 | نویسنده : اردستانی |

آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

شماره۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ                                                               ۳/۲/۱۳۹۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب۱۳۸۹ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 | 12:34 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 | 18:21 | نویسنده : اردستانی |

تصويب‌نامه در خصوص افزايش مستمري کليه مستمري‌بگيران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده

شماره۸۱۹۹/ت۴۹۰۵۶هـ                                                               ۲۱/۱/۱۳۹۲
تصويب‌نامه در خصوص افزايش مستمري کليه مستمري‌بگيران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۹۶) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۵۴ـ تصويب نمود:
۱ـ مستمري کليه مستمري‌بگيران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده به ميزان بيست و پنج درصد افزايش مي‌يابد.
۲ـ پس از اعمال افزايش يادشده، حداقل دريافتي ماهيانه افرادي که ميزان سابقه پرداخت حق بيمه آنها سي سال و بيشتر باشد، (اعم از سابقه پرداخت حق بيمه واقعي و نيز سنوات ارفاقي که به موجب قوانين مختلف نظير اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور ايجاد شده است) مبلغ هفت ميليون (۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۳ـ اجراي تصويب‌نامه شماره ۲۶۵۸۰/ت۴۲۴۷۱هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ در خصوص مستمري‌بگيران بهره‌مند از حمايت يارانه‌اي دولت، منوط به پيش‌بيني رديفي جداگانه در لوايح بودجه سنواتي و پرداخت اعتبار مربوط به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيميتاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 | 12:53 | نویسنده : اردستانی |

تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور شماره 176441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91

براي ديدن متن كامل تصويبنامه به همراه تمامي ضمائم كليك كنيد. قسمت اول  ------ قسمت دوم

براي ديدن اصلاحيه شماره 225651/ت48702 هـ مورخ 17/11/1391 اينجا را كليك كنيد.

براي ديدن اصلاحيه شماره 9882/ت 48702 هـ مورخ 24/1/1392 اينجا را كليك كنيد.


تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 8:2 | نویسنده : اردستانی |

تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق سال ۱۳۹۲

شماره۴۱۶۱/ت۴۹۰۴۰هـ                                                               ۱۷/۱/۱۳۹۲
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصويب نمود:
بندهاي (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي‌شوند:
۲ـ ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات  کشوري براي سال ۱۳۹۲ به ميزان هزار و شش (۱۰۰۶) ريال تعيين مي‌شود.
۳ـ ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹۲ به ميزان هزار و شش (۱۰۰۶) ريال تعيين مي‌شود.
۴ـ ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۲ به ميزان هزار و شش (۱۰۰۶) ريال تعيين مي‌شود.
۵ ـ حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۲ به ميزان بيست و پنج درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ افزايش مي‌يابد.
۶ ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين بند (۸) اين تصويب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به ميزان چهار ميليون و نهصد هزار (۴.۹۰۰.۰۰۰) ريال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.
۷ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان چهار ميليون و نهصد هزار (۴.۹۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۸ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) اين تصويب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به ميزان سه ميليون و سيصد و بيست هزار (۳.۳۲۰.۰۰۰) ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
تاريخ : یکشنبه هجدهم فروردین 1392 | 12:54 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : شنبه دوازدهم اسفند 1391 | 16:2 | نویسنده : اردستانی |

تصويب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) در سال ۱۳۹۱

شماره۲۳۲۳۷۲/ت۴۷۶۶۸هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سوم اسفند 1391 | 17:17 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن 1391 | 17:39 | نویسنده : اردستانی |

تصویب نامه هئیت وزیران در خصوص مطالبات آزادگان

 و بازنشسته  شرکتها ، بانکها و بیمه های دولتیتاريخ : دوشنبه سی ام بهمن 1391 | 11:7 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391 | 15:47 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391 | 15:46 | نویسنده : اردستانی |
تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور شماره 176441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور اصلاحيه شماره 225651/ت48702 هـ مورخ 17/11/1391 اينجا را كليك كنيد.

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 | 16:55 | نویسنده : اردستانی |
بخشنامه شماره 41935/91/220 مورخ 4/11/1391 در رابطه با «مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي اين مشاغل»

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم بهمن 1391 | 19:13 | نویسنده : اردستانی |
طرح مهرآفرين
تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور شماره 176441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم بهمن 1391 | 19:16 | نویسنده : اردستانی |

تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشورشماره 176441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91براي ديدن فايل pdf اينجا كليك كنيد.تاريخ : یکشنبه هفدهم دی 1391 | 19:22 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : یکشنبه هفدهم دی 1391 | 19:16 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : یکشنبه دهم دی 1391 | 18:3 | نویسنده : اردستانی |
تاريخ : شنبه نهم دی 1391 | 22:18 | نویسنده : اردستانی |